• Onze club is voor een groot deel afhankelijk van de inkomsten uit de baromzet. Dit draagt namelijk substantieel bij aan het "laag" houden van de kosten, waardoor ook de contributiegelden op een aanvaardbaar niveau kunnen blijven.

    Om echter de bar te bezetten en voldoende bediening te hebben, heeft elk lid (of ouder/verzorger van een jeugdlid indien ze nog geen 16 jaar zijn) de plicht om een "bardienst" te draaien.

    De kantinecommissie maakt daarvoor aan het begin van het seizoen een bar-bezettingsschema waarbij elk team evenredig aan bod komt gedurende het seizoen. De senioten moeten zelf rouleren en teamleden inzetten om aan de plicht te voldoen, bij de junioren en pupillen worden meestal ouders/verzorgers gevraagd zich van deze taak te kwijten. 

    Doorgaans is er een "senior" barmedewerker aanwezig om de nodige tips te geven, te helpen en in te werken.

    Indien verhinderd moet het team ZELF zorgen voor vervanging of onderling ruilen, maar stel hiervan wel de kantinecommissie die e.e.a. coordineert op de hoogte.